За нас

„Топлина ПК” ЕООД е създадена през 1997 г. от Йордан Недялков (бивш служител на „Котлостроене”). Дружеството е правоприемник на ЕТ ”Топлина – Йордан Недялков”, регистриран през 1992 г.Дружеството е вписано в търговския регистър с ЕИК 121444575 и има седалище и адрес на управление в гр.София 1618, район „Витоша“, ул.”Симеон Радев” № 40.

Предмет на дейност: MOHTAЖ И PEMOHT HA BOДOГPEЙHИ И ПAPHИ KOTЛИ, TOПЛOTEXHИЧECKИ CЪOPЪЖEHИЯ, TPЪБOПPOBOДИ, KOHTPOЛHO-ИЗMEPBATEЛHИ ПPИБOPИ И ABTOMATИKA, ПPOИЗBOДCTBEHA ДEЙHOCT.

Дружеството е вписано в Регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност:

  • Регистрационен № С150 / 23.04.2007 г., като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
cert_small